Sự khác biệt Giữa dòng cần Shimano Surf leader FV và EV

Sự khác biệt Giữa dòng cần Shimano Surf leader FV và EV
Đầu tiên là độ nhạy của cần câu tức là độ uốn

cancauca4

Shimano Surf leader EV tết bằng các sợi carbon xoắn X cấu trúc mỏng sợi to trong khi FV tết bằng các sợi carbon xoắn X cấu trúc mỏng sợi nhỏ vì
thế khả năng Shimano Surf leader FV đàn hồi hơn
Shimano Surf leader EV cũ màu xanh công nghệ soắn X cũ X-cấu trúc xoắn chỉ Saosaki
Shimano Surf leader FV mới maug đỏ công nghệ soắn X X-cấu trúc xoắn chỉ Saosaki cải tiến hơn

surf%20lender%204,25%20ctx%20do

Shimano Surf leader EV được sản xuất ra với thế hệ khoen FUJI thường nếu đánh sợi PE thì không vấn đề gì để nói
Shimano Surf leader FV được sản xuất ra với công nghệ khoen SIC sáng bóng tản nhiệt nhanh chóng, giảm được độ ma sát giữa dây bà khoen,

Surf%20lead%20EV%204.05m4
Surf%20lead%20EV%204.05m1

điều này sẽ thấy rõ dệt khi sử dụng dây cước Nilon, Super Nilon và giong cá lớn
Nói tóm tại Shimano Surf leader FV là sự cải tiến một chút từ Shimano Surf leader EV. Nếu chỉ để sử dụng câu sợ PE, hoặc cá
vừa phải thì ta thông cần bỏ ra chi phí thêm quá nhiều để sắm Shimano Surf leader FV cho lẵng phí